Kupnja nakita i izrada nošnji za KUD

Predsjednišvo je donijelo odluku o kupnji i nabavci nakita te o popravcima starih nošnji .